Testületi ülés

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

 1.   június 20-án (hétfőn)

 17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:  

 1. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltség működésének ellehetetlenülése
 2. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2016. június 17.

Berta István s.k.

polgármester

Testületi ülés

Meghívó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

 1. május 31-én (kedden)

 17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:  

 1. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
 2. A levegőminőség védelméről szóló rendelet megalkotása
 3. Beszámoló a 2015. évben folytatott belső ellenőrzésről
 4. Fiókgyógyszertárral kapcsolatos döntés
 5. A PRO-VITAE Háziorvosi Bt-vel kötendő megállapodás módosítása
 6. Beszámoló a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által ellátott gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
 7. Beszámoló a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága által lefolytatott 87/2015. számú ellenőrzésről
 8. Beszámoló a község közrend és közbiztonságának helyzetéről
 9. Tájékoztató a Művelődési Ház munkájáról
 10. A Szűcsi zártkert 1204 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése
 11. Adótartozások rendezése kapcsán beérkezett kérelmek
 12. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2016. május 27.

Berta István s.k.

polgármester

Ünnepi programok – 60 éves a Bajza József Általános Iskola

60 ÉVES A SZŰCSI BAJZA JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

Sok szeretettel meghívja Önt a Bajza József Általános Iskola vezetése és Szűcsi Község Önkormányzata, az intézmény fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendezett programsorozatára.

Időpont: 2016. június 2-3.

Helyszín: Bajza József Általános Iskola

Ünnepi programok

június 2.   900-1100      Sport versenyek az iskola tanulói számára

                                           Élőképek a 60. évforduló jegyében

június 3.   900– 1130        Alkotóműhely és vetélkedők iskolánk tanulói számára

                                              Kiállítás az elkészült munkadarabokból

1500                                 Ünnepélyes megnyitó

                                         „Volt diák, kis diák…” – kisdiákjaink találkozója

                                        A mesesarokban            Szerencsés Tünde mesél;

                                       Kézműveskedés              Szőke Mariannal;

                                       Ismerkedés                       Koczka László és Szklenár László munkásságával;

                                      Kiállítás                               Koczka László, Szőke Mariann és Szklenár László munkáiból.

                                     A szórakoztatásról         Somogyi Péter, a község civil szervezetei, az iskola tanuló csoportjai és  pedagógusai gondoskodnak.

1800                            Elszármazott és helybéli volt diákok és tanárok találkozója – kötetlen beszélgetés.

Minden volt tanulót és érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Az elszármazottak találkozójára kérjük, a 06-37-630-044 telefonszámon szíveskedjenek jelezni részvételi szándékukat 2016. május 31-ig.

Az általános iskola dolgozói

Szűcsi Község Önkormányzata

 

Sajtóközlemény Energiatakarékosabbá vált a háziorvosi rendelő Szűcsiben

sajtokozlemeny_Szucsi_orvosi_0063_20151207

Szücsi Község Önkormányzata

Sajtóközlemény

Energiatakarékosabbá vált a háziorvosi rendelő szücsiben

Befejeződtek „A háziorvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezési munkái.

Szücsi Község Önkormányzata sikeresen pályázott, a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című projekt felhívásra. Az Önkormányzat az elnyert 16,376 millió forint támogatás segítségével a KEOP-5.7.0/15-2015-0063 azonosító számú projektet valósította meg.

A projekt megvalósulási helyszíne a háziorvosi rendelő, mely Szabadság utca 2. szám alatt található. A nyílászárók cseréjét alacsony hőtechnikai minőségük és fokozott elhasználódásuk tette indokolttá. Az utólagos hőszigetelés az energiatakarékos üzemeltetés érdekében elengedhetetlen volt. Az intézmény korszerűsítés előtti üzemeltetési és fenntartási költségei nagyon magasak voltak.

A beruházás célja az épület működési költségeinek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése. Ezen kívül a CO2 valamint az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentése, mérsékeltebb fosszilis energia felhasználás elérése. A projekt megvalósulása nemcsak az Önkormányzatának jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó (földgáz) felhasználás környezetvédelmi szempontból is előrelépés.

A pályázat keretében megtörtént 22 m2 homlokzat felület hőszigetelése és 50 m2 lábazat felület hőszigetelése. A magastetős szerkezeten 270 m2 padlásfödém hőszigetelés került megvalósításra. Továbbá 25 db homlokzati nyílászáró cseréje is megtörtént.

A pályázat eredményeképpen az energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége 227,42 GJ/év lesz, az ÜHG-kibocsátás csökkentése (CO2 eq) pedig 6,06 t/év.

További információ kérhető:

Berta István

37-526-200

1 2 3 7