Polgármesterként feladata, hogy minél jobban működtesse a községet, arra is kell és tud figyelni, hogy az itt élők jól érezzék magukat?

Szerintem ez kiemelt feladata minden polgármesternek. Nekem elsődleges célom, hogy a Szűcsiek otthon érezzék magukat a településen. Megnézzük, hogy ehhez mire van szükség, majd azt, hogy hol találunk rá forrást és végül megvalósítjuk. Úgy érzem, az elmúlt években és most is azért dolgozunk, hogy igazi otthon legyen a településünk.

Mondana konkrétumokat? Mit tettek ezért?

Nézzük először a számokat! Sikerült négy utcát és több mint 3,2 kilométernyi útszakaszt felújítani, nyolc ezer nm2 közterületet renováltunk. Ebben az évben több mint 60 millió forintot fordítunk fejlesztésre.

A lakosság számára a fontos szolgáltatások fejlődésével elégedett?

Bőven van még tennivalónk, de itt is egyértelmű a fejlődés. Az elmúlt időszakban korszerűsítettünk, az elnyert pályázatunkkal elkészül az egészségügyi centrum, amelyben az orvosi rendelő, a gyógyszertár, valamint a védőnői szolgálat kaphat majd helyet. A régi épület teljes átépítésével valósul meg. Az utakra, parkolókra 10 millió forintot, további közterületekre 3 millió forintot fordítunk. Az iskola épületének a rendbetételére mintegy 90 millió támogatásra számíthatunk, a szeméttelep rekultivációs projektre közel százmilliós összegre lesz szükségünk. A stratégiai tervezés során az alapértékek és a jövőkép meghatározása, a versenyhelyzet elemzése, valamint az akciótervezés is megtörtént. Arra kell törekednünk tehát, hogy egyedi adottságainkat megjelenítsük, kihasználjuk, az ebből származó előnyöket elérhetővé tegyük. Ezek azok az indikátorok, amelyek segítségével mérhető az előrehaladás és annak időbeli megoszlása. A településfejlesztési koncepció egy rendszerbe foglalja mindazokat az önkormányzati döntéseket és elhatározásokat, amelyeket a közeljövőben indítunk el. Külön ki térnék rá és elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy a jól szervezett közmunkaprogram, illetve a szociális szövetkezet azok a területek, ahol eddig is értünk el eredményeket. A jövőben a szociális szövetkezet tevékenységének a kiszélesítésével, újabb (piacképes értéket előállító) foglalkoztatási formák meghonosításával teremthetünk még több munkahelyet az itt élők számára.

Melyek a főbb települési elhatározások?

A település múltja és jelenlegi állapotának vizsgálata alapján tudjuk meghatározni a végrehajtandó feladatokat. Ehhez kértük a külső cégek, tanácsadók véleményét. Elkészült az illegális hulladéklerakók, a talajsavanyodás felszámolásának folyamatára kidolgozott javaslat. Ezek mellett pedig Szűcsi község az utat szegélyező területek tájépítészeti és településképi dokumentációja is. Nagyon átfogó képet alakítottak ki számunkra, s így lépésről lépésre tudunk haladni. A tájépítészeti terv pontos útmutatást ad a település jelentősebb zöldfelületeiről és leírta azok állapotát, valamint javaslatot adott a megújításukra, funkcióinak betöltésére. A szabadterek feltérképezése több szempontból is fontos volt. Jelentős kiterjedésű és kiemelkedő tájképi, ökológiai és turisztikai potenciállal rendelkező zöldterületeink vannak, amelyek megőrzése igen fontos. Ugyanakkor e területek fenntartására kevés a rendelkezésre álló keretünk, így keressük a költséghatékony megoldását.

Mit tesznek azért, hogy az embereket körülvevő környezet egy jó komfortérzetet nyújtson?

A falu részére parkosítást szervezünk, amelynek keretében virágokkal és növényekkel varázsoljuk szebbé Szűcsi köztereit, intézményeit. Április eleje óta folyamatosan dolgozunk a Művelődési Ház rendbetételén. Elvégeztük az udvar körüli munkálatokat, így virágos, rendezett, szép küllemű rózsakertet alakítottunk ki. A hátsó részen kerti kemencét építünk, valamint jelenleg az épület külső színezését végezzük. Az udvari és az utcafronti ajtók cseréje megtörtént, ezután az ablakok felújítása következik, így idén nyáron igazán szép, esztétikus látványt adunk az épületnek. Ez az épület az, ami meghatározza a helyi közösségeink identitását. Folytatódik a virágos falu arculatának a kialakítása (Lapos, Petőfi út, Kossuth utca). Új, utcabútorokat tervezünk, ez alatt értendő a kondi park kialakítása a kocsmakertben és új közterületi bútorok várhatóak. A patak menti fásítások, -a meglévőek megőrzése és rendbetétele mellett- és a lapos területének kihasználtsága, illetve átgondolása is megtörtént. A település lakókörnyezetének javításához féltetlenül szükséges a település park rendszerének átgondolása. Ez egyrészt minőségi (növénytelepítés, pótlás, berendezési tárgyak felújítása), másrészt mennyiségi (játszótér) fejlesztéseket jelent. A bányászati tevékenység során keletkezett tájsebek rehabilitációja és a terület későbbi hasznosításának mielőbbi tisztázása szükséges. Kiemelt figyelmet fogunk fordítani például a tájképvédelemre, tájkarakter megőrzésére is.

Bodnár Ivett