A képviselő-testület döntése értelmében a Szűcsi Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve az 51/2007 (III. 26) Kormányrendelet alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2021. évre a már felsőoktatásban tanulók számára (A típusú pályázat), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. (B típusú pályázat).

„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges (www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).

A pályázati regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.

A pályázónak a személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva  kell – a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt –  a Szűcsi Községi Önkormányzatnál – benyújtani.

A pályázati űrlapok az alábbi linkeken érhetőek el.

5_palyazati_kiiras_a_2021 (1)

6_palyazati_kiiras_b_2021