Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 237

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Tisztelt Ebtartók!

Az utóbbi időben többen észlelték a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedését. Ez a legtöbb esetben nem kóbor kutyát jelent, hanem a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik a saját bekerített ingatlanaikon maradjanak, hanem kutyáikat gondatlanságból hagyják a közterületen vagy mások ingatlanán kóborolni. Ezzel veszélyeztetik mind a járókelők, mind pedig az ebek testi épségét.

Kérjük a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy jobban figyeljenek kutyáikra és akadályozzák meg, hogy az ebek kijussanak más ingatlanára, vagy közterületre!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Átv.) 3.§. 1.pontja szerint állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy állatállományt gondozza, felügyeli.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Az Átv. 45/B.§. (1) bekezdése szerint, ha az állattartó az e törvényben, illetve a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket nem vagy nem megfelelően teljesíti és ez által az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére elrendelheti – a feltételek biztosításáig – az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a rendelkezik a Veszélyeztetés kutyával szabálysértés tényállásáról:

193.§. (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát:

  1. a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
  2. b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
  3. c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
  4. d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.

A (2) bekezdés szerint, aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható.
A fentiekre tekintettel kérünk minden állattartót, hogy nagyobb odafigyeléssel gondoskodjon kedvence szökésének megakadályozásáról, ez mindannyiunk közös érdeke!
Kérem fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma érdekében segítő együttműködésüket!

Szűcsi, 2015. szeptember 14.

Dr. Bálint Edina Ida Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője nevében és megbízásából:

                                                Mudra Tímea

                                                   aljegyző