Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Szűcsi Községi Önkormányzat szervezeti és személyzeti adatai

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

1.5 Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

Jogszabályi háttér:

Fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályi háttérnek megfelelően tettük közzé:

  • 2011. évi CXII. tv.
    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
    a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
  • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
    a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 Az egységes közadatkereső rendszer elérhető a képre kattintva.

közadatkereső