1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények