Könyvtár és Művelődési Ház
Szűcsi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 18.
Intézményvezető: Szaniszló Alexandra
Telefon: 06 37 630 – 044
E-mail: kultura.szucsi@gmail.com

A könyvtár legfontosabb szolgáltatásai: a könyvek és folyóiratok kölcsönzése, a helybenhasználat lehetősége, a kutatás segítése, tájékoztatás a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, azok közvetítése (könyvtárközi kölcsönzés), valamint közhasznú információk szolgáltatása. Mindemellett fontos feladat a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások (vetélkedők, kézműves foglalkoztatók) megtartása, rendezvények (író-olvasótalálkozók, ismeretterjesztő előadások) szervezése, a közönségkapcsolatok ápolása.

Az intézmény a helyismereti állományrészleg kialakítását kezdte el, mint értékes különgyűjteményt.

KATALÓGUS
Könyvajánló
Beiratkozás

A könyvtár szolgáltatásai

Szolgáltatásaink