A településen folyó jelentősebb beruházások, önkormányzati vagy más, köz-pénzekből megvalósuló fejlesztések ismertetése.