82. Tájékoztató a védőnői szolgálat munkájáról

83. Beszámoló az Óvoda munkájáról

84. Bajza József KSK támogatása

85. Tündérvölgy Családi Bölcsőde létrehozása

86. Fejlesztési és koordinációs központ nonprofit kft. székhely módosítása

87. A Képviselő-testület 2015-2019 közötti gazdasági terve

88. Gyöngyös-Mátra turisztikai egyesületben lévő tagság megszüntetése

89. Heves-megyei vízmű beruházási terve

90. Kőrös-Tisza-menti önkormányzatok hulladékrekultivációs társulása társulási megállapodás módosítása

91. Közös hivatal alapító okiratának módosítása

92. Közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

93. Nagyrédei közös önkormányzati hivatal szmsz módosítása

94. Közös hivatal és óvoda közötti munkamegosztási megállapodás

95. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó kijelölés meghosszabbítása

96. A szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztása

97. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről

98. 12/2016. (IX.27.) Szociális célú tüzelőanyag vsásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése

99. Az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása

9/2016. (IX.27.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása

10/2016. (IX.27.) Térítési díjakról, nyersanyagnormákról szóló rendelet módosítása

11/2016. (IX.27.) Vagyonhasznosításról szóló rendelet módosítása