Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának időpontja

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának időpontja 2017. évben:

Főoltás:

2017. április 4., kedd 6:30 – 9:00-ig

Pótoltás:

2017. április 11., kedd 6:30 – 8:30-ig

Helyszín: Szűcsi, tűzoltószertár

Az oltás díja: 3.500,-Ft, mely összeg tartalmazza a féreghajtó tabletták árát is és az először oltott ebek oltási könyvének árát.

Az előző években kapott, sorszámozott oltási könyvet kérjük hozzák magukkal (oltási könyv pótlása: 500,-Ft).

Felhívjuk figyelmüket, hogy 20134. évtől veszettség ellen csak chippel megjelölt eb oltható.

Amennyiben az eb még nincs bechipelve, oltás előtt chipelni kell.

Chippel való megjelölés díja: 3.500,-Ft.

Háznál történő oltásra feliratkozni a 06-20-215-19-49-es telefonszámon dr. Lipovszky Andrásnál lehet.

A háznál végzett oltás pluszköltsége udvaronként: 1.000,-Ft.

Képviselő-testületi ülés 2017. február 15-én

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület rendkívüli ülését

 1. február 15-én (szerdán)

17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

Napirendek:

 1. Szűcsi Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése
 2. Szűcsi Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 3. Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
 4. Polgármester illetményének meghatározása
 5. Szűcsi község polgármestere 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési terve
 6. Bajza József Községi Sportkör támogatásának elszámolása
 7. Bajza József Községi Sportkör támogatása
 8. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Szűcsi, 2017. február 14.

Berta István sk.

polgármester

Pénzügyi- és szociális bizottsági ülés 2017. február 15-én

MEGHÍVÓ

Szűcsi Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Pénzügyi és Szociális Bizottsága

 1. február 15-én (szerdán)

16:30 órakor

bizottsági ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom a Bizottság tagjait.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

Napirendi pontok:

 1. Szűcsi Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése
 2. Szociális kérelmek

Kérem, hogy az ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2017. február 14.

Koczka László sk.

elnök

Pályázat meghirdetése pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2017.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony, hosszabbítás lehetséges

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör (1.sz. melléklet 19. pontja alapján)

Ellátandó feladatok:

Teljes körű pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a beszámolók és a mérleg elkészítésében. Főkönyvi könyvelés támogatása. Kincstári adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás. Analitikus nyilvántartások vezetése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Közreműködés az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és pénzügyi vagy költségvetési vagy számviteli szakképesítés ,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Sándor aljegyző nyújt, a 06-37/526-200-as telefonszámon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
 • A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • Hat hónapos próbaidő vállalásáról szóló nyilatkozat
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatba
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltség címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.).Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
 • Elektronikus úton Márkus Sándor aljegyző részére a szucsipolghiv@gmail.com email címen keresztül.
 • Személyesen: Márkus Sándor aljegyző részére, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének hivatalos hirdetőtáblája -2017.február 08.
 • Szűcsi Község hivatalos honlapja – 2017. február 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10.

1 2 3 4 5 13