Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2017.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony, hosszabbítás lehetséges

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör (1.sz. melléklet 19. pontja alapján)

Ellátandó feladatok:

Teljes körű pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a beszámolók és a mérleg elkészítésében. Főkönyvi könyvelés támogatása. Kincstári adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás. Analitikus nyilvántartások vezetése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Közreműködés az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és pénzügyi vagy költségvetési vagy számviteli szakképesítés ,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Sándor aljegyző nyújt, a 06-37/526-200-as telefonszámon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
 • A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • Hat hónapos próbaidő vállalásáról szóló nyilatkozat
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatba
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltség címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.).Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
 • Elektronikus úton Márkus Sándor aljegyző részére a szucsipolghiv@gmail.com email címen keresztül.
 • Személyesen: Márkus Sándor aljegyző részére, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének hivatalos hirdetőtáblája -2017.február 08.
 • Szűcsi Község hivatalos honlapja – 2017. február 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10.