TÁJÉKOZTATÓ

A 2016.évi ebösszeírásról

 

Az állatok kíméletéről és védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) 42/B. §-a értelmében az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végezni. Az ebösszeírás során az önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az önkormányzat jogosult kezelni az állatvédelmi törvény 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Tájékoztatom a Tisztelt ebtartókat, hogy 2016. november 14-től 2016. december 16-ig Szűcsi község közigazgatási területén ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírást a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének munkatársai végzik, akik 2016. november 18-ig juttatják el az ebtartók részére az ebösszeíró adatlapokat. Az adatlapot az ebtartóknak ebenként kell kitölteni. Az adatlap kitöltéséhez az ebösszeírást végző Kovács Nikoletta igazgatási ügyintéző (tel.: 06-37-526-204) szükség szerint segítséget nyújt a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségén.

A kitöltött adatlapokat a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségén szükséges leadni 2016. december 16-ig Kovács Nikoletta igazgatási ügyintézőnél vagy amennyiben ez az ebtartók távolléte esetén nem lehetséges, azokat levélben is el lehet juttatni a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségére (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.) a megadott határidőre.

Az összeírás eredményességének biztosítása érdekében kérem a Tisztelt Ebtartók segítő közreműködését és az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítését.

Kitöltési útmutató

Adatlap

Szűcsi, 2016. november 10.

Márkus Sándor

aljegyző