M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

2016. március 7-én (hétfőn) 16:30 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.)

N a p i r e n d e k:

  1. Lejáró vagyonbiztosítási szerződés megújítása
  1. Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás megrendelése
  1. A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.-vel megkötött szerződés felmondása
  1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos-energia ellátását érintő szerződésmódosítások
  1. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
  1. Egyebek
  1. A Szűcsi külterület 010/69 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos földbizottsági állásfoglalás elleni kifogás (ZÁRT ÜLÉS)

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2016. március 2.

Berta István sk
polgármester