Meghívó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

 1. május 31-én (kedden)

 17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:  

 1. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
 2. A levegőminőség védelméről szóló rendelet megalkotása
 3. Beszámoló a 2015. évben folytatott belső ellenőrzésről
 4. Fiókgyógyszertárral kapcsolatos döntés
 5. A PRO-VITAE Háziorvosi Bt-vel kötendő megállapodás módosítása
 6. Beszámoló a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által ellátott gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
 7. Beszámoló a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága által lefolytatott 87/2015. számú ellenőrzésről
 8. Beszámoló a község közrend és közbiztonságának helyzetéről
 9. Tájékoztató a Művelődési Ház munkájáról
 10. A Szűcsi zártkert 1204 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése
 11. Adótartozások rendezése kapcsán beérkezett kérelmek
 12. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2016. május 27.

Berta István s.k.

polgármester