Szűcsi Község Polgármesterétől

3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

Tel.:37/526-200

Meghívó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

 1. szeptember 26-án (hétfőn)

17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:

 

 1. A Szűcsi Óvoda 2015/2016. nevelési évéről készült beszámoló
 1. A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
 1. Az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról, térítési díjakról, valamint a munkahelyi étkeztetésről szóló rendeletének módosítása
 1. Az önkormányzat vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló rendeletének módosítása
 1. A Bajza József Községi Sportkör támogatása
 1. Tündérvölgy Családi Bölcsőde létrehozása
 1. A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelyének módosítása
 1. Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019. közötti Gazdasági Programja
 1. A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesületben meglévő tagság megszüntetése
 1. A Heves Megyei Vízmű Zrt. gördülő beruházási terve, valamint gördülő felújítási és pótlási terve
 1. A Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodásának módosítása
 1. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
 1. Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
 1. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete
 1. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal és a Szűcsi Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás
 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó kijelölés meghosszabbítása
 1. A szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztása
 1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
 1. Beszámoló a nevelési Intézmény munkájáról és a nevelési évkezdés tárgyi és személyi feltétele a nevelési intézményben
 1. Pályázat benyújtása „Települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására”
 1. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szűcsi, 2016. szeptember 21.

Berta István s.k.

polgármester