Szűcsi Községi Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Önkormányzati konyha Szűcsi

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Táncsics Mihály utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Önkormányzati fenntartású konyhán az élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. Szervezi, irányítja a főzőkonyha dolgozóinak munkáját, gondoskodik az eltérő korcsoportú étkeztetés hatékony megszervezéséről, alkalmazva a külön jogszabályokban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer felhasználási előírásokat. Étlapot tervez. Elvégzi az előírt adminisztrációs feladatokat. Árurendelést végez, kezeli a raktárkészletet. Feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi és HACCP előírások szerint végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető vagy dietetikus végzettség vagy vendéglátó ipari szakközépiskolai végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • élelmezésvezető – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önálló munkavégzés
 • jó szintű irányító képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berta István polgármester nyújt, a 06/37-526-200-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szűcsi Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 573/5/2016., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

 • Elektronikus úton Berta István polgármester részére a szucsipolghiv@gmail.com email címen keresztül.
 • Személyesen: Berta István polgármester részére, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, legkésőbb 2016. november 4-ig.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat kiírója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.