Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 237

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

F E L H Í V Á S

A településen az elmúlt napokban több alkalommal észleltük, hogy reggelre virradóra ismeretlen személyek közlekedési táblákat távolítottak el a helyükről, azokat a földre fektették. A közlekedési táblák eltávolítása rendkívül balesetveszélyes.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 232. §-a alapján a közlekedési tábla jogosulatlan eltávolítása közlekedési biztonsága elleni bűncselekmény.

„232. § (1) Aki közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy ezek tartozéka megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzés eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával vagy más hasonló módon más vagy mások életét vagy testi épségét veszélyezteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés

  1. a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
  2. b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
  3. c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
  4. d) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget

(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, az ott tett megkülönböztetés szerint két évig, három évig, egy évtől öt évig, illetve két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) A büntetés korlátlanul enyhíthető – különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető – azzal szemben, aki a veszélyt, mielőtt abból káros következmény származott volna, önként megszünteti.”

Kérjük a lakosságot, hogy aki hasonló cselekményt észlel, azonnal értesítse a rendőrséget.

Szűcsi, 2015. szeptember 15.

Dr. Bálint Edina Ida Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője nevében és megbízásából:

Mudra Tímea

aljegyző