Szűcsi Aktuális Hírei

Vendéglátó üzletek új besorolásával, bejelentési kötelezettségével kapcsolatos információk

Vendéglátó üzletek új besorolásával, bejelentési kötelezettségével kapcsolatos információk A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával 2021. január 1-vel a vendéglátóhelyek tekintetében egy új besorolási rendszer jött létre. Az Áfatörvény, az üzemeltetők főtevékenysége és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők: •          étterem; •          büfé; •          […]

Alábbiakban választhat menüpontjaink közül!

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

2016. február 10-én (szerdán)

17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:

1. Szűcsi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő, előadó: polgármester

2. Szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő, előadó: aljegyző

3. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő, előadó: intézményvezető

4. Szűcsi Bajza József Község Sportkör 2015. évre vonatkozó beszámolója
Előterjesztő, előadó: polgármester

5. Közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő, előadó: aljegyző

6. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő, előadó: aljegyző

7. Egyebek

Szűcsi, 2016. február 8.

Berta István
polgármester