1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
  3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
  4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
  5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél