Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szűcsi Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Szűcsi Község Önkormányzata lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást

A lakossági fórum helye:  MŰVELŐDÉSI HÁZ

A lakossági fórum időpontja: 2017. AUGUSZTUS 22. (kedd) 17.00

 

Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság, Partnerek írásos javaslatait is Szűcsi településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2017. augusztus 15. napjáig.

 

A véleményezés, javaslattétel módja: Szűcsi Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 5/2017. (VII.18.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek a községi honlapról (www.szucsi. hu) letölthető.

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

A jogszabály alapján  minden települési  önkormányzatnak el kell készítenie Településképi Arculati Kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét, amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket.

Berta István

polgármester