M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

2016. február 10-én (szerdán)

17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

 

N a p i r e n d e k:

 

1. Szűcsi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő, előadó: polgármester

2.  Szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása

Előterjesztő, előadó: aljegyző

3. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Előterjesztő, előadó: intézményvezető

4. Szűcsi Bajza József Község Sportkör 2015. évre vonatkozó beszámolója

Előterjesztő, előadó: polgármester

5. Közbeszerzési terv jóváhagyása

Előterjesztő, előadó: aljegyző

6. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő, előadó: aljegyző

7. Egyebek

Szűcsi, 2016. február 8.

Berta István
polgármester