MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület rendkívüli ülését

  1. február 15-én (szerdán)

17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

Napirendek:

  1. Szűcsi Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése
  2. Szűcsi Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
  3. Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
  4. Polgármester illetményének meghatározása
  5. Szűcsi község polgármestere 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési terve
  6. Bajza József Községi Sportkör támogatásának elszámolása
  7. Bajza József Községi Sportkör támogatása
  8. Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Szűcsi, 2017. február 14.

Berta István sk.

polgármester