Szűcsi Aktuális Hírei

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021.

A képviselő-testület döntése értelmében a Szűcsi Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve az 51/2007 (III. 26) Kormányrendelet alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2021. évre a már felsőoktatásban tanulók számára (A típusú pályázat), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. (B típusú pályázat). „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos […]

Alábbiakban választhat menüpontjaink közül!

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45 § -ban biztosított jogkörömben a Képviselő-testület soron következő ülését

2016. február 10-én (szerdán)

17:00 órára összehívom

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

N a p i r e n d e k:

1. Szűcsi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő, előadó: polgármester

2. Szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő, előadó: aljegyző

3. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő, előadó: intézményvezető

4. Szűcsi Bajza József Község Sportkör 2015. évre vonatkozó beszámolója
Előterjesztő, előadó: polgármester

5. Közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő, előadó: aljegyző

6. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő, előadó: aljegyző

7. Egyebek

Szűcsi, 2016. február 8.

Berta István
polgármester