IMG_5280

Szűcsi Község Önkormányzata az Egyházközösséggel, és a Szűcsi Hegyközséggel hagyományaink ápolására újborszentelést tartott 2015. november 15-én, vasárnap a szűcsi Római Katolikus templomban. Új- és óborok, szórakoztató és kulturális műsorok várták a hétvégén az érdeklődőket a Szent Márton-napi Újbor Ünnepén.


szent_marton„Mire Márton megérkezett, minden must már borrá érett” – tartotta a régi mondás, ezért Szent Márton napján töltöttek először az újborból. A gazdák sokszor ezen a napon bort vittek magukkal a templomba szentelésre. A hagyományt ápolva újborszentelést tartottak vasárnap a szűcsi Római Katolikus templomban. E jeles napon a szűcsi borászok hozták el boraikat a délelőtti ünnepi szentmisére, ahol Hubay József Bertalan c. esperes c. kanonok megáldotta a nemes nedűket.

„A bor a föld termése, az emberi munka gyümölcse, a legnagyobb misztériumnak, a te vérednek is a jele. De a bor szimbolizálja mindazt, ami az életben nemes lehet, a barátságot, a szerelmet, az igazságot, az örömet, a vidámságot. Áldd meg Urunk borunkat, hogy az mindannyiunk egészségére váljon és add, hogy szent neved hívásával bárki, aki ezekből fogyaszt, testének és lelkének javára szolgáljon” – e szavakkal áldotta meg az új borokat Hubay József Bertalan c. esperes c. kanonok. A plébános megemlítette, az idei évben ünnepli a katolikus egyház Szent Márton születésének 1700. évfordulóját, az első szentként tisztelt nem vértanú hitvallót, a Pannoniában született Mártont. A történelemben tovább élő Krisztus megjelenítője volt, példát adva arra, hogy mindig a saját korunkban kell az evangéliumot valóra váltani. Nemcsak a Karolingok és a Magyar Királyság tekintett mindig patrónusként reá, hanem működésének színhelye, egész Franciaország, sőt Európa több vidéke is. Életpéldája pedig ma, a szegénységgel szembesülő világban aktuálisabb, mint valaha. Hubay József Bertalan c. esperestől azt is megtudhatták a jelenlevők, hogy a Szent Márton-napi borszentelés mellett még Szent János napján szentelik meg a borokat. Ezután áldást kért a gazdákra és a község lakóira.

IMG_5290

„A hagyományok fontosak, főleg ha jó borok és lakoma kötődik hozzájuk!” -kezdte ünnepi beszédét Berta István polgármester, aki köszöntőjében elmondta: „fontos számunkra a község hagyományainak ápolása, ezért Szűcsi Község Önkormányzata támogat minden olyan kezdeményezést, programot, ami elősegíti a kultúránk ápolását, az összetartozást”. Kiemelte: a cél az, hogy a településen minél több ilyen, közösségi összefogás jöjjön létre, ahol az emberek találkozhatnak egymással, hiszen ez növeli a közösség összetartó erejét, segíti a kis települések lakóinak megerősödését, valamint annak előre mozdítását. Ezt a gondolatkört folytatva Nagy János a Hegyközség elnöke is beszédében -rendhagyó módon- a szőlő és bor kapcsolatát, a kultúránkra ható jelentőségét és összetartó erejét taglalta, aki szerint szükséges, hogy odafigyelve egymásra, ápoljuk és tovább éltessük a mátrai hagyományokat. Próbáljuk megőrizni Szűcsi hagyományait -a népi kultúránkban betöltött szerepének fontos elemét- a szőlő és borhoz fűződő viszonyát.

IMG_5327
A Márton napi Újborünnep már sok éves tradícióval rendelkezik Szűcsiben, a hozzá kötődő vigasság pedig kedvelt eseménnyé vált a borkedvelők körében. Az egyre nagyobb érdeklődésnek köszönhetően idén is a hagyományok, népszokások töltötték ki a vasárnapi programkínálatot, a dínomdánom után az újbor is frissítőként jelentkezett a vendégeknél. A boros rendezvény elmaradhatatlan részeként a műsort idén a Szűcsi Népdalkórus, valamint a Bajza József Általános Iskola tanulói szolgáltatták. A borszentelést követően a borászok, az egyháztanács tagok és a képviselők az Önkormányzat vendégszeretetét élvezve egy fogadásra voltak hivatalosak, a Parókia hittantermében, ahol természetesen kiváló borok kerültek a megterített asztalra. Az újbor ünnepét, a Szent Márton napi köszöntővel egybekötött vidám borozgatás, falatozás követte. A gazdák és vendégek derűsen koccintottak az idei év kiváló termésére.