Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Szűcsi Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Táncsics Mihály utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógusi hivatással összefüggő feladatok elvégzése, a munkaköri leírásban foglaltak alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Főiskola, fejlesztőpedagógus,
  •       óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

  •       Kiváló szintű szakmai hozzáértés, problémamegoldás, elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodorné Kalcsó Veronika nyújt, a 06 37 630 046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Szűcsi Óvoda címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Tácsics Mihály utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Fodorné Kalcsó Veronika részére a ovi.szucsi@gmail.com E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Fodorné Kalcsó Veronika, Heves megye, 3034 Szűcsi, Táncsics Mihály utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Szűcsi Község honlapja – 2019. július 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.