Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 237

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home3/fastvisi/szucsi.hu/wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

——————————————————————————————————————–

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Szűcsi községben az MFP-ÖTIF/2021 pályázat keretében (3281335935)

Szerződött támogatás összege: 9.999.980,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramja keretében a 880 helyrajzi számú temetőben található ravatalozó épületét kívánja felújítani. A fejlesztéssel érintett ravatalozó épülete elavult műszaki állapotban van. Az épület héjazata meglévő szürke színű azbesztcement síkpala fedés, melyre cserepes lemez fedés kerül, lécvázra. A meglévő függőeresz-csatorna és lefolyócsatorna elbontásra kerül, helyette új LINDAB csatorna kerül felhelyezésre barna színben. A meglévő cementlap burkolatra ragasztóhabarcsba rakva új kerámiaburkolat készül. Új műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, egyedül a bejárati kétszárnyú ajtó marad meg. A meglévő natúr kőporos vakolatra Dryvit háló és tapasz, majd erre extrafinom dörzsvakolat kerül. A tárolóhelyiségben pissoire lesz kialakítva, és a villamos hálózat szabványosítása is megtörténik. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások bővítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.

————————————————————————————————————-

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022 (MFP-SZLOSZL/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás fejlesztése Szűcsi községben az MFP-SZLOSZL/2022 pályázat keretében (3346008082)

Szerződött támogatás összege: 5.002.743,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Szűcsi, Petőfi Sándor utca 654/4 helyrajzi szám alatt található szolgálati lakás további felújítását szeretné megvalósítani. Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program pályázati forrásaiból fejleszti a szolgálati lakás funkcióját betöltő épületet. A 2019. évi pályázati támogatásból megvalósult az épület részleges hőszigetelése, a szolgálati lakásnak helyt adó épületrész homlokzati nyílászáróinak cseréje, új belső válaszfalak, álmennyezet építése, valamint a vizesblokk, az elektromos hálózat és a fűtés felújítása. A jelenlegi pályázat műszaki tartalma a teljes tetőfelület lécezését, új cserepeslemez fedés készítését, a függőeresz- és lefolyócsatorna cseréjét, új kétszárnyú garázskapu beépítését, és az első ütemben nem hőszigetelt, a garázs épületrészéhez tartozó homlokzati rész hőszigetelését foglalja magában. A tervezett felújítások eredményeként az épület alkalmassá válik a közfeladatot ellátó személy megfelelő lakhatási körülményeinek biztosítására.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.

————————————————————————————————————–

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Szűcsi községben az MFP-ÖTIK/2022 pályázat keretében (3344653589)

Szerződött támogatás összege: 1.997.710,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. szám (hrsz.: 579/1) alatt található hivatali épületet szeretné korszerűsíteni. A tervezett fejlesztés célja a beépítetlen padlástér burkolatának felújítása. A kivitelezés során a fagerendás födém felső deszkaborításának tetejéről le kell takarítani a sártapasztást, amit el kell szállítani konténerrel. Ezt követően a meglévő deszkaburkolatot el kell távolítani, majd új deszkaburkolatot kell készíteni a fagerendás födémen. A tervezett felújítások végrehajtásával megvalósul az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító, korszerű épített környezet.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.

——————————————————————————————————————-

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2022 (MFP-KEB/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező továbbfoglalkoztatása Szűcsi községben az MFP-KEB/2022 pályázat keretében (3341361975)

Szerződött támogatás összege: 3.525.600,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott továbbfoglalkoztatására kerül sor Szűcsi községben. A támogatással megvalósuló foglalkoztatás tervezett időszaka 2022. november 1-jétől 2023. október 31-ig terjed. A közösségszervező tevékenységével elősegíti a helyi közösségi élet erősödését, ami jótékony hatással lehet a településről való elvándorlás mérséklésére, a helyi lakosság településhez való kötődésének erősítésére.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.10.31.

——————————————————————————————————————-

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIF/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Szűcsi községben az MFP-ÖTIF/2022 pályázat keretében (3343912319)

Szerződött támogatás összege: 5.001.364,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramjának keretében a Szűcsi, 880. helyrajzi számú köztemető kerítését szeretné felújítani. A tervezett fejlesztés során új fúrt alaptestek készülnek 50 cm mélységben 25 cm átmérővel a kerítésoszlopok alatt. 210 méter hosszon hegesztett hálós kerítés, 62 méter hosszon táblás kerítés készül a felújítás eredményeként. Elhelyezésre kerül 1 db kétszárnyú és 2 db egyszárnyú kapu. A projekt megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.

—————————————————————————————————————-

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Szűcsi községben az MFP-UHK/2022 pályázat keretében (3343866821)

Szerződött támogatás összege: 15.043.875,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogramja keretében a település belterületén található Cserkész utca burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A 471,8 méter hosszon felújítandó Cserkész utca útfelülete elhasználódott, tönkrement, néhány helyen cserére szorul. A kivitelezés során a burkolati hibákat ki kell javítani, majd a megtisztított felületre 4 cm AC-11 kopó aszfaltot kell beépíteni. A lenyesett padkákat helyre kell állítani, a vízelvezetés biztosítása érdekében a meglévő csapadékvíz-elvezető árkot tisztítani és mélyíteni kell. A meglévő átereszt is ki kell tisztítani és elé 5 méter hosszúságú rácsos folyókát kell építeni. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.

——————————————————————————————————————–

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 (MFP-BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Szűcsi községben az MFP-BJA/2022 pályázat keretében (3343913569)

Szerződött támogatás összege: 4.203.700,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” alprogramja keretében a Szűcsi, Dózsa György út 52. helyrajzi számhoz tartozó járdaszakaszának felújítására szeretne támogatást igényelni. A tervezett fejlesztéssel érintett Dózsa György úti járdaszakasz az országos közút jobb oldalán, a Béke út és a házakkal beépített terület vége közötti szakasz. A járda első 66,5 méteres szakaszán új alapréteget is kell építeni, a vízelvezetés itt előregyártott folyókaelemek beépítésével történik és rácsos folyóka is épül. A következő 10 méteres szakaszon, az Ágói-patak feletti gyaloghídon nem épül új aszfaltréteg a híd felülvizsgálatáig. Az utolsó 328,5 méteres szakaszon a járdaburkolat tönkrement részeit ki kell cserélni, ezeken a helyeken 10 cm vastag Ckt 4 alapréteget kell építeni. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község gyalogos közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.

—————————————————————————————————————-


Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése – 2022 (MFP-KOEB/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Kommunális eszköz beszerzése Szűcsi községben az MFP-KOEB/2022 pályázat keretében (3343876947)

Szerződött támogatás összege: 2.032.838,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” alprogramjának keretében a település közterületeinek gondozására, karbantartására alkalmas eszközöket kíván beszerezni. Jelen pályázat keretében 1 db Husqvarna R214C Rider (94 cm-es vágóasztallal), 1 db Husqvarna 112 cm sweeper, 2 db Husqvarna 545RX fűkasza és 1 db Husqvarna 435 láncfűrész beszerzése tervezett. Ezekkel az eszközökkel a település nagyobb zöldfelületei, illetve a gazosabb területek is gondozhatók, tisztíthatók.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.02.28.

—————————————————————————————————————

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 (MFP-OJKJF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Játszótér fejlesztése Szűcsi községben az MFP-OJKJF/2021 pályázat keretében (3280341801)

Szerződött támogatás összege: 2.997.200,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogramjának keretében Szűcsi Községi Önkormányzat egy új közterületi játszóteret szeretne kialakítani a Szűcsi, 137-es helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon. A fejlesztéssel érintett ingatlanon az esési tér munkagödrének földkiemelése és a föld elszállítása után az esési tér homokágyazatának elkészítésére kerül sor. A kialakított területen 1 db három mászóváras, összekötő hidas, csőcsúszdás, sima csúszdás játszótéri eszköz helyszíni készítése, telepítése történik meg. A projekt keretében tervezett játszótérfejlesztés javítja a kisgyermekes családok komfortérzetét, segíti a kisgyermekek mozgásigényének kielégítését, egészséges fejlődését.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.

—————————————————————————————————————-

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Felelős állattartás elősegítése – 2021 (MFP-FAE/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Felelős állattartást elősegítő tevékenységek megvalósítása Szűcsi községben az MFP-FAE/2021 pályázat keretében (3296035899)

Szerződött támogatás összege: 884.536,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Felelős állattartás elősegítése” alprogramjának keretében a lakosság körében elvégzett igényfelmérésen alapuló ivartalanítási programot szeretne megvalósítani a településen. Az előzetes igényfelmérés alapján nyolc 40 kg alatti szuka kutya és kilenc 40 kg alatti kan kutya, valamint húsz nőstény macska és tíz kandúr macska ivartalanítására kerülne sor a pályázati támogatás felhasználásával. A programba tehát összesen negyvenhét állat kerülne bevonásra. A tervezett beavatkozások elősegítik a nem kívánt állatszaporulat mérséklését, a felelős állattartás előmozdítását és népszerűsítését, az állatvédelem szempontjainak érvényesülését a településen.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.31.

——————————————————————————————————————–

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszközök beszerzése – 2021 (MFP-AEE/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Az egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Szűcsi községben az MFP-AEE/2021 pályázat keretében (3288541274)

Szerződött támogatás összege: 1.410.494,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen pályázat segítségével megvalósulhat az elavult, amortizálódott eszközök korszerűbb eszközökre cseréje, illetve a háziorvosi rendelő felszerelése olyan eszközökkel, amelyek eddig hiányoztak a háziorvosi ellátás eszközállományából. A beszerzésre kerülő eszközökkel – számítógépek, vezetéknélküli bilentyűzet és egér, multifunkciós nyomtató, függőmappa-tároló szekrények, vérnyomásmérők, otoszkóp, látásvizsgáló teszt – korszerűsödik Szűcsi községben az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul a hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.31.

———————————————————————————————————————————–

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Szűcsi községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3279655500)

Szerződött támogatás összege: 14.990.586,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogramjának keretében Szűcsi Községi Önkormányzat a település belterületén található Petőfi Sándor utca 622/1 helyrajzi számhoz tartozó szakaszának felújítását kívánja megvalósítani. A tervezett felújítás a Petőfi Sándor utca 10. és 44. házszáma közötti, 284,60 méter hosszú szakaszát érinti. A burkolat szélessége a kezdőszelvényben 5,00 méter, mely aztán 4,50 méterre szűkül. Az útburkolat felülete a használat során eldeformálódott, illetve néhány helyen annyira tönkrement, hogy cserére szorul. A cserére szoruló burkolat nagysága a teljes felület 8%-a. A burkolatcsere során a meglévő burkolatot 30 cm mélységig ki kell bontani, majd tükörkészítés és tömörítés után 10 cm homokos kavicsot, 25 cm zúzottkő alapot és 4 cm AC 11 kopó 50/70 aszfaltot kell építeni. A megmaradó burkolat vastagsága legalább 20 cm. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A burkolati hibákat ki kell javítani, a burkolat teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A meglévő burkolat felületére 4+2 cm vastag AC 11 kopó 50/70 aszfaltot kell beépíteni. A 0,5 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után helyre kell állítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.

——————————————————————————————————————————-

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021 (MFP-KEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező továbbfoglalkoztatása Szűcsi községben az MFP-KEB/2021 pályázat keretében (3271284146)

Szerződött támogatás összege: 3.035.340,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott továbbfoglalkoztatására kerül sor Szűcsi községben. A támogatással megvalósuló foglalkoztatás tervezett időszaka 2021. november 1-jétől 2022. október 31-ig terjed.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.10.31.

———————————————————————————————————————————-

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 (MFP-FVT/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Szűcsi községben az MFP-FVT/2020 pályázat keretében (3113243674)

Szerződött támogatás összege: 2.499.995,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” alprogramja keretében a 880 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő temetőben urnafalat kíván létesíteni. Szűcsi községben növekvő igény mutatkozik az urnás temetkezések iránt. A fejlesztés során 5 db 1,6 m magas, 1,02 m hosszú és 0,34 m széles elemből álló urnafal kerül kialakításra a tervezési területen, az urnafalban összesen 10 db urna elhelyezésére nyílik lehetőség. Az alapozáshoz monolit vasbeton alaptest készül 60 cm vastagságban az urnafal alatt. Az urnafal műkő vagy műmárvány szerkezetekből készül 2-3 cm vastagságban. Az urnafülkék záró ajtajának anyaga márvány lap. Az urnafal környezetében 30,74 m2 területen térburkolat létesül, ami 4 cm vastag beton térburkoló elemekből áll, szürke színben, homokágyazat, beton burkolat és kavicságyazat rétegekre fektetve. A burkolat lezárásához kerti szegélyköveket kell alkalmazni. A projekt megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.

—————————————————————————————————————————

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Faluházak felújítása – 2020 (MFP-FHF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Szűcsi községben az MFP-FHF/2020 pályázat keretében (3107768596)

Szerződött támogatás összege: 4.254.500,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Faluházak felújítása” alprogramja keretében a Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. szám alatt található hivatali épület fűtésének korszerűsítését kívánja megvalósítani. A hivatali épület fűtése jelenleg 3 db TERMOTÉKA 100 E”S” típusú gázkazánnal van megodva. Ezek a készülékek már nem felelnek meg a jelenlegi energetikai, környezetvédelmi előírásoknak. Helyettük jobb hatásfokkal üzemeltethető kazánok kerülnek telepítésre a tervezett fejlesztés során. Az előtér helyiségében 1 db BAXI STAR CONDENS +1.60 típusú gázkazán, a műhely helyiségében pedig 1 db MIKA-6E KON típusú kondenzációs mini kazán kerül elhelyezésre. A kivitelezés során a szükséges új gázvezetékeket is kiépítik és az elkészült rendszert beüzemelik. A tervezett felújítások végrehajtásával megvalósulnak az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító épített környezet alapfeltételei.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.04.30.

—————————————————————————————————————————–

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterületi játszótér fejlesztés Szűcsi községben az MFP-OJF/2020 pályázat keretében (3086817391)

Szerződött támogatás összege: 2.966.334,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogramjának keretében Szűcsi Községi Önkormányzat a Szűcsi, 576-os helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon meglévő játszóteret szeretné fejleszteni új játszótéri eszközök kihelyezésével. A meglévő játszótér egy 1093 m2 alapterületű füvesített, önkormányzati tulajdonú ingatlanon helyezkedik el a Szabadság utca és a Fecske utca kereszteződése mellett. A meglévő játszótéri eszközöket (mászóvár, csúszda, láncos járó-ló, homokozó, két hinta, két pad) felül kell vizsgálni, a szükség szerinti szabványosítást és javítást el kell végezni. A kétüléses mérleghintát el kell bontani. Az új eszközöknél (álló mérleghinta, fészekhinta, láncos járóhíd, 2 személyes billenőkorong, 2 személyes rugós mérleghinta, 6-8 személyes álló és ülő forgó) 30 cm vastag mosott homok esési tér alakítandó ki. A felsorolt eszközökön kívül még egy 2 méteres asztallal ellátott fedett kiülő is telepítésre kerülne a játszótéren. A projekt hozzájárul a településen élő kisgyermekek megfelelő fejlődéséhez szükséges helyi infrastrukturális feltételek kialakításához, javítja a kisgyermekes családok komfortérzetét, segíti a kisgyermekek játék- és mozgásigényének kielégítését, egészséges fejlődését.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.15.

———————————————————————————————————————————–

Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 (MFP-ÖTU/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Szűcsi községben az MFP-ÖTU/2020 pályázat keretében (3079140921)

Szerződött támogatás összege: 9.082.439,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramja keretében a Bajcsy-Zsilinszky utca Marx és Nefelejcs utca közötti szakaszának , 185-os helyrajzi számhoz tartozó, (267 méter hosszú, 3 méter széles) szakaszát kívánja felújítani. A meglévő burkolat felülete a használat során eldeformálódott, felújításra szorul, néhány helyen annyira tönkrement, hogy a cseréje is szükséges. A meglévő burkolatot mintegy 46 méter hosszúságban és 1,2 méter szélességben el kell bontani és a helyén új alapréteget kell építeni. A megmaradó burkolat vastagsága legalább 20 cm. A munkák megkezdése előtt a felhízott padkákat le kell nyesni, a felesleges anyagot el kell szállítani. A meglévő burkolat hibáit ki kell javítani, teljes felületét a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A felújítás során a meglévő burkolat felületére 4+1 cm AC 11 kopó 50/70 aszfaltot kell beépíteni. A burkolatfelújítási munkák megkezdése előtt lenyesett, 1 méter szélességű padkákat a munkák befejezése után kell helyreállítani. A tervezett projekt megvalósulása esetén hozzájárul a településkép javulásához és a lakosság komfortérzetének erősödéséhez, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Szűcsi községben (30068490199)

Szerződött támogatás összege: 2.111.759,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás eszközökkel való ellátottságának javítása Szűcsi községben. A beszerzésre kerülő eszközökkel – vizsgálólámpa, vércukormérő, reflexkalapács, ollók, csipeszek, mérleg, vérnyomásmérő, boka-kar index meghatározó készülék, spirométer, CRP analizátor, Coag S Protrombin-INR meghatározó, nővértáska, hangvilla, vizeletvizsgáló – korszerűsödik Szűcsi községben az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul a hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.


Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező alkalmazása Szűcsi községben (1984480534)

Szerződött támogatás összege: 2.796.300,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves foglalkoztatására kerül sor Szűcsi községben. A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (MFP-KTF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező továbbfoglalkoztatása Szűcsi községben (3083140597)

Szerződött támogatás összege: 2.969.460,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott továbbfoglalkoztatására kerül sor Szűcsi községben. A támogatással megvalósuló foglalkoztatás tervezett időszaka 2020. november 1-től 2021. október 31- ig terjed. Szűcsi Községi Önkormányzat tavaly már élt a Magyar Falu Program által kínált bértámogatási lehetőséggel és felvett 1 fő közösségszervezőt a települési közművelődési feladatok ellátására és közösségi programok szervezésére. Jelen pályázat keretében az Önkormányzat szeretne pénzügyi forrást igényelni a közösségszervező következő egy éves bérének fedezetére. A pályázatnak köszönhetően továbbfoglalkoztatásra kerülő közösségszervező a helyi adottságokra alapozva építi, fejleszti a közösséget, betölti a koordinátor szerepét a helyi intézmények és a civil szervezetek között a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociállis-egészségügy területén. Segíti a helyi kezdeményezéseket a helyi kulturális élet, programok, szolgáltatások minőségének növelése érdekében, közreműködik a helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes programok, valamint a helyi közösség szociális, mentális és egészségfejlesztését célzó programok szervezésében, a kapcsolódó marketing feladatok ellátásában. Aktívan részt vesz az önkormányzati programokkal, helyi rendezvényekkel kapcsolatos megbeszéléseken, aktivizálja a lakosságot a már működő közösségi szolgáltatások igénybevételére, a rendezvényeken való részvételre. Feladata magában foglalja a települési közösségi terek tartalommal való megtöltését, kulturális programok megvalósítását, a különböző korcsoportokhoz tartozók (gyermekek, ifjúkorúak, családosok, idősek) tartalmas közösségépítését. A közösségszervező tevékenységével elősegíti a helyi közösségi élet erősödését, ami jótékony hatással lehet a településről való elvándorlás mérséklésére, a helyi lakosság településhez való kötődésének erősítésére.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.10.31.


Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közterületek karbantartására alkalmas gépek beszerzése Szűcsi községben (3020653331)

Szerződött támogatás összege: 4.598.125,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében Szűcsi település közterületeinek gondozását lehetővé tevő gépek – 1 db kistraktor és munkagépei (1 db hótoló lapát és 1 db gödörfúró) beszerzésére kerül sor.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.09.30.


Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (MFP-BJA/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A Béke úti járda felújítása Szűcsi községben (3019809291)

Szerződött támogatás összege: 3.906.266,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Béke út páros házszámú oldalán meglévő járdaburkolat elöregedett, szélei helyenként letöredezettek és hiányosak, a biztonságos gyalogos közlekedés szempontjából nem megfelelő állapotú. Ezen okok miatt felújítása szükségszerű és indokolt. A felújítás során a meglévő burkolat mellett kerti szegély és 6 cm vastag térkőburkolat épül 1,3 méter szélességben és 608,8 méter hosszúságban.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai udvar fejlesztése Szűcsi községben (3021240936)

Szerződött támogatás összege: 4.457.065,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Óvoda udvar” alprogramjának keretében Szűcsi Községi Önkormányzat a település óvodai udvarának fejlesztését kívánja megvalósítani új udvari játszóeszközök beszerzésével. A tervezett fejlesztés keretében beszerzésre kerül 1 db mászóvár, 1 db rugós ló, 1 db rugós motor, 2 db kerti asztal paddal, tetővel, 2 db hintaállvány, 2 db babaház, 1 db kétüléses mérleghinta.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Szűcsi Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás (MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás kialakítása Szűcsi községben (3031935288)

Szerződött támogatás összege: 9.999.980,– Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Szűcsi Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Szolgálati lakás” alprogramja keretében a Szűcsi, Petőfi Sándor utca 46/2 és 654/3 helyrajzi számokon található, jelenlegi bányászklub funkciójában nem kellően kihasznált épület kisebb átalakításával, felújításával szolgálati lakást kíván létrehozni. Az átalakítás során a vizesblokk, az elektromos hálózat és a fűtési rendszer felújítására kerül sor. A szükséges új válaszfalak gipszkartonból készülnek. Az épület elavult fa nyílászárói kicserélésre kerülnek, a tervezett nyílászárók korszerű műanyag szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel. Az épület homlokzata 8 cm vastag ásványgyapot hőszigetelést és festést kap. Az épületen belül 2,70 méter magasságban gipszkarton álmennyezet készül 10 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel. A kialakított konyha vízellátását és szennyvízelvezetését ki kell építeni. A konyha melegvíz ellátása elektromos átfolyóvizes készülékről lesz biztosítva. A mosdóban a melegvízellátás biztosítására villany bojlert kell elhelyezni. A pissoár helyén egy zuhanykabin kerül elhelyezésre. A meglévő gáz parapet fűtés helyett a kamrahelyiségben cirkó gázkazánról melegvizes központi fűtés lesz kialakítva.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.05.31.